Αναγνώστες

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Τhe Liguid CrystalsΤhe Liguid Crystals
Practitioners of the Liquid Crystal Modality often work with Trinities when we prescribe our Crystal Remedies. These are often found in nature demonstrating what we are trying to offer our clients. 

What would you expect from this Beauty and What is the Best Sequence of these Crystals, why would the Earth put these together? 

Lepidolite, Topaz and Smoky Quartz, good friends and all in perfect unity and Oneness. What is their Song?

-Justin Moikeha Asar.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου