Αναγνώστες

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Witch Head Nebula (IC 2118)

Witch Head Nebula (IC 2118) is a faint reflection nebula located about 1000 light-years away in the direction of the Eridanus constellation. It is thought to be an ancient supernova remnant or gas cloud illuminated by Rigel, a nearby supergiant star located in the Orion constellation.

Image Credit: Noel Carboni, STScl Digitized Sky Survey, NASA
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου