Αναγνώστες

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012


HD Image (1,270 × 1,522 pixels; 1.95 MB): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Hs-2009-18-a-full_jpg.jpg
Details:
http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/news/arp_194.html

Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου